top of page

Terapi Konuları

Anksiyete
Anksiyete
Anksiyete Nedir?

 

Halk arasında bilinen adıyla kaygı ve korku anlamına gelir. 
 

Belirli düzey kaygı insanların yaşamlarını sürdürmeleri için doğal, hatta gerekli bir duygudur.  Ancak, birey yaşadığı kaygıyı kontrol edemediği zaman, kaygının şiddeti gittikçe artar. Ortada kişinin algıladığı şekilde bir tehdit olmasa bile korku tepkisi devam eder. Böylece anksiyete bozuklukları ortaya çıkar.

Psychology Session
Anksiyete belirtileri nelerdir?

 

 • Gerginlik

 • Kalp çarpıntısı,

 • Baş dönmesi, 

 • Titreme,

 • Mide bulantısı,

 • Karın ağrısı gibi fiziksel belirtiler anksiyetenin bedensel belirtileridir.


Anksiyete bozukluklarında kaygının kaynağına göre farklılık gösteren çeşitli alt tipler vardır.

 

Anksiyete Türleri Nelerdir? 


Yaygın Anksiyete Bozukluğu:  Sıradan hayat olayları  ile ilgili yoğun kaygı türüdür.


Panik Bozukluk:  Panik ataklarla karakterize olmuş, bireyin sonunun geldiğini düşünmesine neden olan ve ölmeye yönelik süşünceler içeren yoğun kaygı türüdür.


Obsesif- Kompulsif Bozukluk: Bireyin kendi isteği dışında aklına gelen tekrarlayan rahatsız edici düşünce ve dürtüler (obsesyon) oluşur. Bunlar bireye yoğun kaygı yaşatır. Kişi bu yoğum kaygıdan kurtulmak için  bazı eylemleri(kompulsiyon) yapmaktan kendini alıkoyamaz.


Sosyal Fobi: Sosyal hayatta ortaya çıkan, genellikle kişilerin başkalarıyla iletişim halinde olacakları sosyal durumlara yönelik yoğun korku ve kaygı türüdür..

 

Özgül Fobi:  Belirli bir nesne veya duruma yönelik ( kan, iğne, kedi vb.)  yoğun ve akılcı olmayan kaygı türüdür.


Anksiyetenin tedavisi mümkün mü?

 

Özellikle davranışçı tedavilere yanıtın oldukça iyi olduğu anksiyete bozukluklarında, danışanın genel durumuna göre bir psikoterapi planı yapılmaktadır. 

Depresyon
Depresyon Nedir?

 

Bireyin hemen her gün yaşadığı olumsuz duygular ve bu duyguların bireyin düşüncelerini, bedenini ve davranışlarını olumsuz olarak etkilediği haldir.

 

Depresyon Belirtileri Nelerdir? 

 

En az iki hafta süreyle, hemen her gün;

 

 • Yoğun umutsuzluk, üzüntü ve karamsarlık

 • Etkinliklerin çoğuna ilgide azalma

 • Uykusuzluk veya aşırı uyuma hali

 • Kronik yorgunluk, enerji kaybı

 • Kilo kaybı veya artışı

 • Hareketlerde yavaşlama

 • Suçluluk, değersizlik duyguları

 • Konsantrasyon güçlüğü yaşanması depresyon belirtileridir. 

Woman on Window Sill
Depresyon

 

Depresyon çağımızda çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Kişinin bu rahatsızlığı yaşıyor olması onun güçsüz, zayıf olduğunu anlamına gelmez.

​Tanı konulabilmesi için bu belirtilerin en az 2 hafta süreyle, hemen her gün ve yoğun olarak yaşanıyor olması gerekir. Belirleyici semptomlara göre hafif/orta/ağır özellikler gösteren olarak 3'e ayrılır.

Her birey, yaşamının bir döneminde depresyonla karşı karşıya kalabilir.

Depresyon tedavisi mümkün mü?

 

Tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.

İlişki Problemleri

Çiftler arası çatışma, iletişim problemleri, kullanılan dil, güven problemleri gibi sebeplerle ilişkilerden aldığımız doyum azalmaktadır.

 

Bu doyum azaldıkça kısır bir döngüyle ilişkideki çatışmalar da artmaya başlar ve çiftler kendi sorunlarını çözemez hale gelir.

 

Romantik ilişkilerin, ilişkiyi yaşayanlar açısından daha tatmin edici bir hale gelmesi için, yani çatışmaların çözümü ve sağlıklı bir iletişim kurmak için danışmanlık alınabilmektedir.

İlişki Problemleri
Distanced Couple
Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile bireylerinin arasında ortaya çıkabilecek zihinsel ve duygusal problemlerin aşılmasına yönelik danışmanlık verilen bir süreçtir.

 

Çoğu aile onlar için sancılı sayılabilecek süreçlerden geçer. Bu süreçte problemlerini kendi içlerinde halledemiyorlarsa bir başka bakış açısına ihtiyaç duyarlar.

 

Evlilik, ebeveyn olmak, aileye yeni bir kardeşin gelmesi, boşanma süreci, çocukların ergenlik dönemi, aile içi çatışmalar vb.  konular genellikle aile danışmanlığının temel konularıdır.

Aile Danışmanlığı
Family at a Beach
bottom of page